Khái niệm quỹ hưu trí

  • Nâng cao thu nhập khi nghỉ hưu bằng việc tiết kiệm và đầu tư vào Quỹ hưu trí

  • Đóng góp định kỳ hàng tháng, chỉ từ 500.000 đồng

  • Nhận chi trả theo tháng khi nghỉ hưu từ phần đóng góp và lợi nhuận đầu tư tích lũy

Hưu trí an vui

Là chương trình Hưu trí đầu tiên tại Việt Nam. Hưu trí An Vui được vận hành bởi Dragon Capital và được Bộ Tài chính thẩm định năng lực và cấp phép quản lý chương trình

*DCVFM được nhận giấy chứng nhận đủ năng lực cung cấp dịch vụ quản lý quỹ HTBSTN số 01/GCN-QLQHTBSTN ngày 15/5/2019 do Bộ Tài chính cấp

Lợi ích cho cá nhân

Lợi ích cho cá nhân

Theo dõi khoản đóng góp minh bạch

Trên cổng thông tin trực tuyến

Linh hoạt và tự chủ trong việc đóng góp và lựa chọn đầu tư

Khoản tích luỹ hôm nay tương ứng mức thu nhập hưu trí từng cá nhân hưởng về sau

Ưu Đãi Thuế

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 1 triệu đồng/tháng

Đầu tư chuyên nghiệp

Chuyên gia đầu tư kinh nghiệm với sự giám sát của Bộ Tài Chính

CÁC LỰA CHỌN QUỸ HƯU TRÍ

3 quỹ hưu trí được thiết kế phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu đầu tư cho mọi lứa tuổi.

Thịnh An

“Ưu tiên tăng trưởng vốn”

  • Tuổi < 36
  • Tham gia ≥ 25 năm

Phúc An

“Cân bằng giữa Tăng trưởng và An toàn vốn“

  • 36 < Tuổi ≤ 50
  • Tham gia < 25 năm

Vĩnh An

“Thận trong, ưu tiên An toàn vốn ”

  • Tuổi ≥ 51
  • Tham gia ≤ 10 năm

CÁCH THAM GIA HƯU TRÍ AN VUI

Đăng ký và xác minh tài khoản trên website

Lựa chọn Quỹ hưu trí đầu tư và thiết lập số tiền đóng góp định kỳ

Chuyển tiền đóng góp

Theo dõi tài khoản và lợi nhuận đầu tư

Bảng tính minh hoạ

Kéo để chọn số tiền
30.000.000 VND
Số tiền đóng góp định kỳ hàng tháng
200.000 VND
Tổng giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nghỉ hưu
- VND

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chương trình hưu trí An Vui được triển khai dựa trên các quy định pháp lý hiện hành là Nghị Định 88/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 1/7/2016 về chương trình HTBSTN và Thông Tư 86/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 hướng dẫn một số điều quy định tại NĐ 88/2016/NĐ-CP.

Chương trình Hưu trí An Vui của DCVFM được cấp phép hoạt động bởi Bộ Tài Chính và quy chế hoạt động của các quỹ được theo dõi bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tiền của người tham gia sẽ không do DCVFM nắm giữ mà do ngân hàng giám sát quản lý, công ty quản lý quỹ chỉ điều hành hoạt động đầu tư. Do đó, nếu trong trường hợp công ty DCVFM phá sản, thì tài sản của nhà đầu tư tại chương trình DCVFM đang quản lý không bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp tham gia chỉ cần ký Hợp đồng với DCVFM. Người tham gia trên cơ sở Người lao động, theo Chương trình hưu trí của người sử dụng lao động sẽ ký Văn bản thoả thuận tham gia với Doanh nghiệp của mình và hoàn tất quá trình mở tài khoản qua cổng truy cập online DC Pensions Portal.

Mức đóng góp định kỳ tối thiểu hàng tháng của mỗi người tham gia quỹ là 500.000 đồng/tháng.

Không tìm thấy chủ đề bạn quan tâm? Liên hệ ngay

Đăng ký tư vấn thông tin