Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 10/2017

14/11/2017

Tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ VFMVFB tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng tốt trong tháng 10/2017 với mức tăng trưởng đạt 0,66% so với tháng trước đó. Đây là mức tăng trưởng khả quan trong tình hình lợi suất trái phiếu các kỳ hạn trên thị trường không có biến động đáng kể. NAV trên chứng chỉ quỹ vào ngày 31/10/2017 đạt 15.762,27 đồng (thời điểm 30/9/2017 là 15.659,51 đồng). NAV/CCQ của quỹ VFB tại 31/10/2017 tăng 14,06 % so với thời điểm đầu năm và tăng 14,72% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy NAV/CCQ của quỹ VFMVFB đã tăng trong hai tháng liên tiếp sau khi có sự suy giảm nhẹ vào tháng 8/2017. Kết quả tăng trưởng trong tháng 8/2017 có được chủ yếu do lãi từ các khoản đầu tư mặc dù quỹ cũng không thực hiện giao dịch mua bán tài sản nào trong tháng. Tại thời điểm cuối tháng 10/2017, tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu tăng và tỷ trong đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi giảm do đã có một khoản chứng chỉ tiền gửi đáo hạn trong tháng. Việc đáo hạn chứng chỉ tiền gửi cũng làm tỷ trong tiền gửi ngân hàng của quỹ tăng lên mạnh trong tháng 10/2017, chiếm 28% tổng tài sản của quỹ tại thời điểm cuối tháng.

Quỹ sẽ có các hoạt đông đầu tư với mục tiêu tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi trong các tháng còn lại của năm. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của quỹ trong tháng 11 và tháng 12/2017 là bảo toàn kết quả đã đạt được của quỹ trong các tháng đầu năm và chuẩn bị danh mục cho năm 2018. Việc đầu tư của quỹ sẽ tập trung vào việc hình thành danh mục tạo nên thu nhập ổn định cho quỹ từ tiền lãi, bên cạnh đó định hướng giao dịch trái phiếu để gia tăng thu nhập cho quỹ vẫn được duy trì.