Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 09/2017

18/10/2017

Quỹ VFMBFB tiếp tục duy trì được kế quả đầu tư tốt trong quý 3 2017 với mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) đạt 5,65% so với mức tăng trưởng 5,07% trong quý 2 2017. NAV trên chứng chỉ quỹ vào ngày 30/9 2017 đạt 15.659,51 đồng (thời điểm 30/6/2017 là 14.821,76 đồng). NAV/CCQ của quỹ VFB tại 30/9/2017 tăng 13,32 % so với thời điểm đầu năm và tăng 15,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3 2017, tăng trưởng NAV/CCQ trong tháng 7 có mức tăng tốt nhất (5,59% so với tháng 6 2017) trước khi giảm trong tháng 8 (-0,96% so với tháng trước) tăng lại trong tháng 9 (+1,03% so với tháng 8). Kết quả tăng trưởng trong quý 3 2017 có được chủ yếu do tăng giá của các trái phiếu đã được quỹ đầu tư khi lợi suất trái phiếu các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm đều có sự giảm mạnh (với mức giảm tương ứng 40,49 và 84 điểm cơ bản) trong quý 3 và quỹ đã duy trì tỷ trọng đầu tư cao vào trái phiếu có kỳ hạn dài. Trong điều kiện lợi suất thị trường trái phiếu đã giảm mạnh và lập đáy trong quý, quỹ đã tiến hành thanh hoán các khoản đầu tư vào TPCP dài hạn để hiện thực hóa lợi nhuận và thanh toán cho người đầu tư. Bên cạnh đó, quỹ cũng đã thực hiện việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và gia tăng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi trong tháng 8 và tháng 9. Các giao dịch và đầu tư thực hiện trong quý 3 đã làm vòng quay tài sản (12 tháng) tăng lên mức 307,6% so với mức 217,1% tại thời điểm cuối tháng 6. Lợi nhuận từ tăng giá tài sản đầu tư đã hiện thực hóa và chưa hiện thực hóa trong 9 tháng đầu năm 2017 đã đóng góp tương ứng 13,5 tỷ đồng và 10,3 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng của quỹ. Phần còn lại trong số 34,2 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động của quỹ 9 tháng đầu năm có được từ lãi suất tiền gửi và lãi trái phiếu đầu tư.

Tại thời điểm cuối tháng 9 2017, tỷ trọng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong danh mục đầu tư của quỹ tương ứng 43,15% và 52,16% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng tiền gửi trong danh mục đầu tư vào thời điểm 30/9/2017 là 8,84%.

Trong quý 4 2017, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và gia tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Ban điều hành quỹ cũng chủ động trong các hoạt động để bảo toàn kết quả đã đạt được của quỹ trong 9 tháng đầu năm và có các bước chuẩn bị cần thiết cho năm 2018.