Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 08/2017

14/10/2017

Tháng 8/2017 đã chứng kiến sự biến động mạnh trên thị trường trái phiếu. Lương trái phiếu chính phủ phát hành sơ cấp giảm mạnh so với các tháng trước (giảm 79% so với tháng 7/2017) và tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 24,45% trong khi lợi suất trái phiếu thứ cấp các kỳ hạn đều tăng mạnh trong mức từ 10 tới 42 điểm cơ bản (trong đó các kỳ hạn 3 và 5 năm tăng mạnh nhất ở mức 40 và 42 điểm cơ bản). Sự biến động này phản ánh kỳ vọng của thị trường vào khả năng dòng tiền đầu tư trái phiếu sẽ giảm trong các tháng còn lại của năm và hoạt động chốt lời khi lợi suất trái phiếu đã giảm tới mức rất thấp trong tháng 7/2017. Với biến động trên, quỹ VFB đã chủ động bán các trái phiếu có kỳ hạn dài 15 và 30 năm trong tháng 8/2017, giảm tỷ trong đầu tư trái phiếu từ 56,1% vào cuối tháng 7 xuống 41,9% giá trị tài sản ròng của quỹ vào 31/8/2017. Trong kỳ, quỹ cũng đã thực hiện các giao dịch mua chứng chỉ tiền gửi, nâng tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi lên mức 36,5% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ (Tỷ trọng cuối tháng 7/2017 là 24,2%). Để chủ động trước các biến động thị trường, tỷ trọng tiền trong danh mục đầu tư của quỹ cũng được giữ ở mức 21,3% NAV tại 31/8/2017.

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB tại ngày 31/8/2017 là 15.499,97 đồng, giảm 0,96% so với NAV tháng trước đó và tăng trưởng 12,21% so với thời điểm đầu năm. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ VFB trong tháng 8/2017 thấp hơn mức tăng trưởng trong kỳ của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm – HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố. Quy mô của quỹ cũng có sự điều chỉnh trong tháng 8/2017 với tổng tài sản ròng của quỹ tại thời điểm cuối tháng là 348 tỷ so với mức 421,7 tỷ tại 31/7/2017. Quy mô của quỹ giảm chủ yếu do hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận của người đầu tư khi quỹ đã đạt được mức tăng trưởng rất cao trong 7 tháng đầu năm.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và chủ động có các biện pháp để bảo toàn kết quả đầu tư đã đạt được trong 8 tháng đầu năm. Hoạt động đầu tư sẽ tập trung vào việc gia tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán.