Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 07/2017

19/10/2017

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB đã có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 7/2017. Tính đến ngày 31/7/2017, NAV/CCQ đã tăng trưởng 13,25% so với thời điểm đầu năm và tăng trưởng trong tháng 7/2017 là 5,59%; với giá trị tuyệt đối là 15.560,8 đồng/chứng chỉ quỹ. Như vậy tháng 7 là tháng có tốc độ tăng trưởng NAV/CCQ cao nhất trong các tháng kể từ đầu năm 2017. Kết quả này đạt được do quỹ đã tiếp tục nâng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dài vào thời điểm cuối tháng 6/2017, và trong tháng 7 lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 và 30 năm có sự suy giảm mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong đó lợi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm (là trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quỹ VFB) phát hành sơ cấp đã giảm từ mức 7,10% vào phiên 28/6/2017 xuống mức 6,22% tại phiên ngày 26/7/2017. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ VFB trong tháng 7/2017 tốt hơn mức tăng trưởng trong kỳ của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố. Tại thời điểm cuối tháng 7 2017, tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư của quỹ là 56% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng tiền gửi trong tổng NAV của quỹ tại 31/7 đã tăng mạnh so với cuối tháng 6 (17% tổng tài sản ròng) lên mức trên 32% tổng NAV do quỹ đã nhận được dòng tiền đầu tư lớn trong tháng 7.

Quy mô của quỹ cũng có sự tăng trưởng tốt trong tháng 7/2017 với tổng tài sản ròng của quỹ đạt mức 421,7 tỷ tại 31/7/2017, tăng 101,1 tỷ so với thời điểm cuối tháng 6. Trong tháng đã có 80,83 tỷ đồng giá trị đầu tư mới vào chứng chỉ quỹ VFB và có 3,98 tỷ đồng giá trị chứng chỉ quỹ được công ty VFM mua lại. Như vậy tính tới thời điểm 31/7/2017, giá trị tài sản ròng của quỹ VFB đã tăng trưởng 4,13 lần so với giá trị tại thời điểm 31/12/2016.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và chủ động có các biện pháp để bảo toàn kết quả đầu tư đã đạt được trong 7 tháng đầu năm, bên cạnh việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi trong phần còn lại của năm.