Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 06/2017

19/10/2017

Quỹ VFMVFB đã có kết quả đầu tư vượt trội trong quý 2 2017 với mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) đạt 5,07% và là 14.821,76 đồng tại thời điểm 30/6/2017 so với mức 14.107,2 đồng tại thời điểm 31/3/2017. NAV/CCQ của quỹ VFB tại 30/6/2017 đã tăng 7,26% so với thời điểm đầu năm và tăng 13,31% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 5 2017, mức tăng trưởng trong tháng 6 đạt 1,72%, thấp hơn mức tăng trưởng 1,83% trong tháng 5. Bên cạnh kết quả tốt của hoạt động đầu tư, quỹ VFMVFB cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của người đầu tư trong nửa đầu năm 2017. Tổng cộng đã có 15,31 triệu chứng chỉ quỹ được đăng ký mua mới trong 6 tháng năm 2017 với tổng giá trị đầu tư vào quỹ là 218,8 tỷ đồng. Trong kỳ, có 2,6 triệu chứng chỉ quỹ trị giá 37,1 tỷ đồng được rút ra khỏi quỹ. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mức 102 tỷ tại thời điểm 31/12/2016 lên mức 320,6 tỷ vào 30/6/2017. Kết quả hoạt động đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đóng góp 14,17 tỷ đồng vào sự tăng trưởng tổng tài sản ròng của quỹ. Lợi nhuận hoạt động của quỹ chủ yếu tới từ lợi nhuận chưa hiện thực hóa của các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ (TPCP) các kỳ hạn. Trong xu hướng biến động giảm của lợi suất các kỳ hạn, các khoản đầu tư của quỹ vào TPCP đều cho lợi nhuận tốt. Việc phân bổ hợp lý tỷ trọng đầu tư vào TPCP và chứng chỉ tiền gửi đã góp phần làm gia tăng kết quả đầu tư của quỹ VFB khi tận dụng được tối đa dòng tiền đầu tư vào quỹ cho các cơ hội đầu tư.