Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 04/2016

19/10/2017

Vào ngày 8/4/2016, quỹ VFMVFB đã thực hiện giao dịch mua trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 5 năm sau khi đã thực hiện việc bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào ngày 31/3/2016. Quỹ VFMVFB đã thực hiện việc mua 50 tỷ mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 5 năm thông qua giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội. Việc đầu tư vào trái phiếu 5 năm đã mang lại lợi nhuận trên vốn cho quỹ tính tại thời điểm 30/4/2016 do biến động giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm trong tuần cuối tháng 4 2016. Với giao dịch này, tần suất giao dịch của quỹ sau 4 tháng đầu năm 2016 là 499%. Với việc đầu tư trái phiếu chính phủ nêu trên, tỷ trọng đầu tư vào TPCP chiếm tỷ trọng cao nhất trong các tài sản được quỹ đầu tư, chiếm 51,8% tổng giá trị tài sản của quỹ tại thời điểm 30/4/2016. Tỷ trọng phân bổ tài sản của quỹ VFMVFB không có sự thay đổi lớn qua 4 tháng đầu năm 2016, tỷ trọng đầu tư trái phiếu chính phủ và chứng chỉ tiền gửi trong giá trị tài sản ròng của quỹ không biến động mạnh (trừ các thời điểm có giao dịch bán trái phiếu).

Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) VFMVFB tại 30/4/2016 đạt 12.877,08 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 59,47 đồng/chứng chỉ quỹ (tương đương 0,46%) so với NAV số tương ứng tại 31/3/2016 và tăng 2,07% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng trong tháng 4 (0,46% so với tháng trước) là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm 2016. Mức tăng trưởng trong bốn tháng đầu năm 2016 của chỉ số trái phiếu tổng thu nhập toàn bộ thị trường do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX TRC Index) là ấn tượng (đạt mức 2,62% so với số tại 31/12/2015) do việc bổ sung các trái phiếu kỳ hạn dài vào rổ trái phiếu sử dụng tính chỉ số. Với việc chú trọng phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài của Kho bạc Nhà nước, tỷ trọng giá trị các trái phiếu có kỳ hạn dài trong rổ tính chỉ số sẽ giá tăng theo thời gian và do vậy sẽ thúc đẩy kết quả hoạt động của chỉ số. Tại thời điểm 30/4/2016, tăng trưởng NAV của quỹ VFMVFB đạt 2,07%, thấp hơn so với số tương ứng của HNX TRC Index (2,62%).

Quỹ VFMVFB đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm 2015, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành là xấp xỉ 43 nghìn tỷ đồng và dự kiến sẽ không thấp hơn trong năm 2016. Đây là cơ hội đầu tư cho quỹ VFMVFB trong điều kiện lãi suất TPCP không có sự biến động.