Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 02/2017

19/10/2017

Tháng 2 2017 là tháng có mức tăng trưởng tốt đối với giá trị tài sản ròng (NAV) của chứng chỉ quỹ (CCQ) VFB. Trong tháng NAV/CCQ VFB tăng 0,84% trong tháng 2 2017 so với mức tăng trưởng trong tháng (0,99%) của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố). Vào ngày 28/2/2017, NAV/CCQ của quỹ VFB đạt 14.093,2 đồng, tăng 1,98% so với thời điểm đầu năm và tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong tháng có được chủ yếu từ việc tăng giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm quỹ đang nắm giữ. Trong tháng 2 2017, lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm đã giảm 23,7 điểm cơ bản dẫn tới việc tăng giá trái phiếu. Trong kỳ, quỹ cũng đã thực hiện việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do công ty tài chính cá nhân phát hành, nâng tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của quỹ vào ngày 28/2/2017 lên mức 42.9 % giá trị tài sản ròng của quỹ (so với mức 25% vào thời điểm 31/1/2017). Tài sản đẩu tư của quỹ chủ yếu là trái phiếu chính phủ và chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm cuối tháng 2, đưa tỉ trọng tiền gửi ngân hàng của quỹ còn 4.3% giá trị tài sản ròng vào thời điểm cuối tháng.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và tích cực tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường có các biến động về lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp do tác động của biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và biến động tỷ giá VND-USD. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phù hợp sẽ là mục tiêu cho hoạt động của quỹ trong các tháng tiếp theo.

Trong tháng 2/2017, NAV/CCQ của quỹ VFB tăng 0,84% so với mức tăng trưởng trong tháng (0,99%) của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố). Vào ngày 28/2/2017, NAV/CCQ của quỹ VFB đạt 14.093,2 đồng, tăng 1,98% so với thời điểm đầu năm và tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong tháng có được chủ yếu từ việc tăng giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm quỹ đang nắm giữ. Trong tháng 2 2017, lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm đã giảm 23,7 điểm cơ bản dẫn tới việc tăng giá trái phiếu. Trong kỳ, quỹ cũng đã thực hiện việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do công ty tài chính cá nhân phát hành, nâng tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của quỹ vào ngày 28/2/2017 lên mức 42.9 % giá trị tài sản ròng của quỹ (so với mức 25% vào thời điểm 31/1/2017). Tài sản đẩu tư của quỹ chủ yếu là trái phiếu chính phủ và chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm cuối tháng 2, đưa tỉ trọng tiền gửi ngân hàng của quỹ còn 4.3% giá trị tài sản ròng vào thời điểm cuối tháng.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và tích cực tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường có các biến động về lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp do tác động của biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và biến động tỷ giá VND-USD. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phù hợp sẽ là mục tiêu cho hoạt động của quỹ trong các tháng tiếp theo.