Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 01/2017

19/10/2017

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu! Chúc quý nhà đầu tư năm mới nhiều Sức khỏe và Thịnh vượng!

Thanh khoản ổn định trên hệ thống ngân hàng đã làm lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) giảm trên tất cả các kỳ hạn và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm (là kỳ hạn trái phiếu được giao dịch nhiều nhất trên thị trường) vào ngày 25 tháng 1 2017 giảm tới 31 điểm cơ bản so với thời điểm cuối tháng 12 2016. Quỹ VFB đã thực hiện đầu tư vào TPCP kỳ hạn 5 năm vào ngày 4/1/2017 và đã thu được kết quả tốt cho tháng đầu tiên của năm. Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFMVFB tại 31/1/2017 đạt 13.975,9 đồng, tăng 1,13% so với số tương ứng tại 31/12/2016. Mức tăng trưởng trong tháng 1 của quỹ VFB có phần đóng góp lớn từ lãi do tăng giá trái phiếu đã đầu tư trong tháng. So với 31/1/2016, NAV/CCQ của quỹ VFB tăng trưởng 10,38%. Tài sản của quỹ tại ngày 31/1/2017 bao gồm trái phiếu chính phủ (50%), chứng chỉ tiền gửi (25%) và tiền gửi ngân hàng tương ứng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ. Vào ngày 2/2/2017, chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố có mức tăng trưởng 1,17% tương đương với mức tăng trưởng trong năm của quỹ VFB. Đối với kỳ báo cáo này, việc so sánh với chỉ số tham chiếu nội bộ được thực hiện vào ngày 2/2/2017 do không có số liệu chỉ số được công bố cho ngày 31/1/2017 (trong thời gian nghỉ Tết).

Quỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP trong các tháng tới bên cạnh việc tìm cơ gia tăng tỷ lệ đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi. Trong giai đoạn thị trường trái phiếu đang có sự hỗ trợ tốt từ thanh khoản của hệ thống ngân hàng, việc duy trì đầu tư trái phiếu chính phủ sẽ mang lại các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho quỹ.