Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 07/2017

14/10/2017

Kết thúc tháng 7/2017, Quỹ VF4 giảm 0,65% so với tháng trước, so với mức tăng chung của toàn thị trường là 0,91%. Lũy kế 7 tháng, Quỹ VF4 đã tăng 18,9% so với đầu năm, tốt hơn mức tăng của thị trường là 17,85% tính từ đầu năm. Đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của danh mục là các nhóm ngành Thực phẩm (+1,16%), Công nghệ (+3,2%), Bất động sản (+0,26%). Trong 7 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự trở lại của khối ngoại khi mua ròng liên tục với số vốn lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây là 518 triệu USD. Riêng trong tháng 7/2017, dòng tiền nước ngoài vào thị trường Việt Nam đạt 112 triệu USD, đạt cao nhất trong 7 tháng đầu năm.

Trong các ngành có mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7/2017, ngành sản xuất thực phẩm tiếp tục là một trong các ngành được kỳ vọng nhận sự hỗ trợ tích cực bởi các yếu tố vĩ mô ổn định và tăng trưởng tiêu dùng nội địa (tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ). Cụ thể, công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), hiện đang niêm yết trên sàn HOSE là công ty sản xuất bia lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2016, Sabeco bán ra thị trường 1,65 tỷ lít bia, chiếm 40% toàn thị trường. Hiện nay Sabeco có 23 nhà máy sản xuất trên toàn quốc, với tổng công suất đạt 1,8 tỷ lít. Doanh thu nửa đầu năm 2017 đạt 15.779 tỷ, tăng 7,1% YoY và lợi nhuận sau thuế đạt 2.425 tỷ, tăng 8,3% YoY, tương ứng với 46% và 54% kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2017.

Tại thời điểm cuối tháng 7, quỹ VF4 chỉ còn nắm giữ 2,5% tiền mặt. Quỹ dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ tiền mặt ít để tăng lợi nhuận trong điều kiện thị trường thuận lợi. Bên cạnh đó, hoạt động thoái vốn khỏi các khoản đầu tư đạt kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.