Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 06/2016

19/10/2017

Trong tháng 6, NAV/ccq của VF4 đã tăng trưởng thêm 5,5%, đóng góp từ cổ phiếu thuộc các ngành Thực phẩm & Nước Giải Khát, Ngân hàng, Hàng hóa Công nghiệp, Vận tải. Điển hình là các cổ phiếu hàng đầu có tăng trưởng cao trong tháng như VNM (tăng 4,3%), VCB (+4,3%), DQC (+6,7%), VSC (+6,2%). Đây đều là các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn. Bên cạnh đó HĐQT của VNM đã thông qua Nghị quyết ngày 28/06/2016 quyết định không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VNM. Việc nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài luôn được thị trường kỳ vọng khi VNM là một cổ phiếu được khối ngoại yêu thích.

Trong tháng 6, Quỹ VF4 đã giảm tỷ trọng tiền mặt xuống còn khoảng 3,8% từ mức 8,8% NAV hồi cuối tháng 5. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm thì VF4 đã tăng trưởng 12,3%, cao hơn chỉ số VN-Index 3,1%.