Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 04/2016

19/10/2017

Tháng 4, giá trị tài sản ròng của VF4 tăng trưởng 3,9% đóng góp chính từ sự phục hồi của các cổ phiếu bluechips trong các ngành Thực phẩm, Ngân hàng, Tiện ích công cộng và Bảo hiểm. Tăng trưởng về giá trong tháng 4 của một số ngành trong danh mục khá ấn tượng như Bảo hiểm tăng 14,6%; Tiện ích công cộng tăng 12,7%; Năng lượng 12,2%; Ngân hàng 7,2%.

Tăng trưởng của VNindex cao hơn của VF4 do tỷ trọng của một số cổ phiếu lớn như VCB và GAS trong VNindex lớn hơn gấp đôi tỷ trọng trong VF4 trong khi 2 cổ phiếu này có mức tăng mạnh trong tháng 4 lần lượt đạt 12,2% và 24,4%. Tăng trưởng đột biến ở 2 cổ phiếu này do dòng vốn ngoại vào thị trường tập trung vào cổ phiếu có tỷ trọng cao và do tâm lý từ sự hồi phục của giá dầu nên thường có tính rủi ro cao và ngắn hạn hơn là từ giá trị cơ bản của doanh nghiệp. Tính lũy kế từ đầu năm thì VF4 vẫn duy trì mức tăng trưởng cao hơn VN-Index 0.4%.

Trong tháng 4, Quỹ VF4 đã bán thực hiện hóa lợi nhuận và giảm bớt tỷ trọng ở một số ngành như Bảo hiểm, Bất động sản và nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức xấp xỉ 17% dự kiến phân bổ vào các cơ hội đầu tư mới. Đến cuối tháng 4, tỷ trọng danh mục cổ phiếu lớn nhất vẫn là ngành Thực phẩm với cổ phiếu VNM chiếm hơn 18% NAV. VNM vừa công bố kết quả quý 1 nắm 2016 đạt tăng trưởng rất cao 38% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước và đề xuất kế hoạch cổ tức 60% bằng tiền mặt, đồng thời tạm ứng trước 40% cổ tức của năm sau ngay trong năm 2016 này. Bên cạnh đó, VNM cũng đưa vào nội dung Đại hội cổ đông sắp tới việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và các nội dung liên quan đến mở tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại. Chúng tôi tin tưởng các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, tình hình tài chính lành mạnh sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư từ khối ngoại và tiếp tục đem lại tăng trưởng về thị giá trong tương lai.