Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 01/2017

19/10/2017

Trong tháng 1/2017, quỹ VF4 tăng trưởng 2.83% so với mức 4.87% của thị trường. Các ngành đóng góp chính vào sự tăng trưởng của thị trường trong tháng 1/2017 bao gồm Tài chính ngân hàng và Thực phẩm tiêu dùng với mức tăng trưởng lần lượt là 2.71% và 1.61%. Trong tháng đầu năm, thị trường đón nhận thông tin tích cực từ nhóm ngành Ngân hàng khi Chính phủ cam kết sẽ đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong năm 2017 và cân nhắc nâng giới hạn sở hữu nước ngoài đối với từng ngân hàng cụ thể. Qua đó, các ngân hàng niêm yết đã có sự tăng trưởng ấn tượng ngay từ đầu năm, vượt xa mức tăng chung của thị trường. Một số cổ phiếu Ngân hàng tiêu biểu như VCB (+10.86%), CTG (+28.48%) và BID (+19.01%) đã tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2016.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Mã: VCB) là một trong những cổ phiếu tốt chiếm tỷ trọng tương đối trong danh mục Quỹ VF4 với các yếu tố cơ bản vững chắc. Tính cả năm 2016, VCB đạt mức lợi nhuận sau thuế là 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 788 nghìn tỷ, tăng 17% so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, trong năm 2016, ngân hàng VCB đã xử lý thành công nợ xấu với VAMC, tạo tiền đề năm 2017 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc khi không còn trích lập dự phòng. Trong năm 2017, VCB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 1/2017, quỹ VF4 đã hạ tỷ trọng tiền mặt xuống còn 18.5% do đã giải ngân vào một số cơ hội đầu tư mới. Quỹ dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân trong thời gian tới nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư khác trên thị trường.