Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 7/2017

14/10/2017

Kết thúc tháng 7, NAV/ccq của VF1 giảm 0,78% so với tháng trước, trong khi chỉ số VNI tăng nhẹ 0,91%. Tính trên lũy kế 7 tháng, quỹ VF1 đã tăng 15,5% cao hơn so với mức tăng 14,9% chỉ tiêu tăng trưởng của quỹ. Đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng của danh mục là nhóm ngành công nghệ (+3,2%), ngành dệt may và thiết bị tiêu dùng (+2,06%), ngành thực phẩm (+0,86%).

Hỗ trợ cho tăng trưởng của thị trường chứng khoán chính là tăng trưởng ấn tượng lợi nhuận 6 tháng 2017 của các công ty niêm yết – trung bình 17% so với cùng kỳ 2016. Bên cạnh đó, sự ổn định của kinh tế vĩ mô đã thu hút dòng tiền trong và ngoài nước. Dòng tiền ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam rất tích cực trong 7 tháng đầu năm 2017 với tổng mua ròng đạt 518 triệu USD, mức cao nhất kể từ năm 2010 đến nay, và bằng 146% tổng mua ròng 6 năm 2011-2016.

Tại thời điểm cuối tháng 7, danh mục của quỹ VF1 gồm 88% cổ phiếu và 12% tiền mặt và chứng chỉ tiền gởi. Quỹ dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ tiền mặt ở mức thấp để tăng lợi nhuận trong điều kiện thị trường thuận lợi. Bên cạnh đó, quỹ sẽ thoái vốn khỏi các khoản đầu tư đạt kỳ vọng lợi nhuận và tìm kiếm cơ hội giải ngân ở các đợt phát hành vốn, bán vốn của Nhà nước.