Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 08/2016

16/10/2017

Trong tháng 8, NAV/ccq của VF1 đã tăng trưởng ấn tượng 5,1%, cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu đến 1,9%, đóng góp chủ yếu từ cổ phiếu đứng đầu danh mục VNM. Với lợi thế từ kết quả kinh doanh tăng mạnh 32,7% trong quý 2, nên sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền (tỷ lệ 40%), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) vào ngày 19/08/2016, giá cổ phiếu VNM đã tăng mạnh trở lại, kết thúc tháng với mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết. Nhờ tỷ trọng cổ phiếu VNM trong danh mục cao hơn so với trong VN-Index (18,2% so với 14,5%) đã giúp VF1 có mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường.

Trong tháng 8, Quỹ VF1 đã nâng tỷ trọng VNM và thêm vào danh mục 1 số cổ phiếu mới, giảm tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ xuống còn 24,3% từ 30,4% hồi cuối tháng 7.

Tính lũy kế từ đầu năm, VF1 đã tăng trưởng 24,3%, trong khi chỉ số tham chiếu VF1-Benchmark tăng trưởng 15,4%.