Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 06/2016

16/10/2017

Trong tháng 6, NAV/ccq của VF1 đã tăng trưởng thêm 5,1%, tiếp tục cao hơn tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VF1-Benchmark 3,2%, đóng góp từ cổ phiếu thuộc các ngành Thực phẩm & Nước Giải Khát, Ngân hàng, Hàng hóa Công nghiệp, Vận tải. Điển hình là các cổ phiếu hàng đầu có tăng trưởng cao trong tháng như VNM (tăng 4,3%), VCB (+4,3%), DQC (+6,7%), VSC (+6,2%). Đây đều là các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn. Bên cạnh đó HĐQT của VNM đã thông qua Nghị quyết ngày 28/06/2016 quyết định không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VNM. Việc nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài luôn được thị trường kỳ vọng khi VNM là một cổ phiếu được khối ngoại yêu thích.

Trong tháng 6, Quỹ VF1 tiếp tục giải ngân vào một số cơ hội mới, giảm tỷ trọng tiền mặt xuống còn khoảng 17,3% từ mức 19,6% hồi cuối tháng 5. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm thì VF1 đã tăng trưởng 14,2%, cao hơn tăng trưởng của chỉ số tham chiếu 6,3%.