Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 02/2017

16/10/2017

Kết thúc tháng 2 chỉ số VN-Index tiếp tục tăng 1,9%, chủ yếu nhờ vào cổ phiếu ngành Bất động sản, Hàng hóa công nghiệp và Vận tải, đặc biệt là cổ phiếu mới niêm yết của công ty Hàng không VietjetAir (mã VJC) đóng góp đến 0,42% vào tăng trưởng của VN-Index. Quỹ VF1 tăng trưởng xấp xỉ thị trường, đạt 1,8%. Lũy kế chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, quỹ VF1 đã tăng trưởng khá tốt với 4,6%.

VietjetAir là hãng hàng không tư nhân giá rẻ duy nhất đang hoạt động ở Việt Nam với thị phần vận chuyển nội địa hiện tại khoảng 41,5%, xấp xỉ thị phần của Vietnam Airlines là 42,5% trong năm 2016. Trong năm 2017, công ty dự kiến đạt mức doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 42.000 tỷ và 3.400 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 53% và 48%. Quỹ VF1 cũng đã giải ngân vào VJC trước định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng cao trong thời gian đến của công ty.

Tại thời điểm cuối tháng 2, tỷ trọng tiền mặt và tương đương tiền giảm từ 18,4% NAV xuống 13,7% NAV do Quỹ đã đầu tư vào một số cổ phiếu mới ngành Dược và Vận Tải, đồng thời tăng thêm tỷ trọng một số cổ phiếu tốt đã có sẵn trong danh mục.