Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – Đại hội thường niên năm tài chính 2019 – Lần 2

26/03/2020

   Kính gửi: Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VFMVF4)

Quỹ VFMVF4 trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 – LẦN 2

Thời gian:                     Lúc 14g00, ngày 20/04/2020

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:     Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp

Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-28) 3825 1488 – số nội bộ 149 hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn trước ngày 17/04/2020. Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về công ty VFM từ ngày 26/3/2020 đến trước 17h00 ngày 17/04/2020 theo quy định.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 trước ngày 17/04/2020, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tài liệu đại hội và biểu mẫu liên quan có thể tải tại đây:

Tài liệu đại hội & Phiếu biểu quyết lần 2

Cập nhật tài liệu đại hội VF4 Lần 2

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước ngày 15/04/2020 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488               Fax: (84-28) 3825 1489