Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

DCVFM_TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1_NĂM 2021

08/04/2021

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự:

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 – NĂM 2021

Thời gian:               10g00, Thứ Năm, ngày 15/04/2021.

Địa điểm:                Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:        Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; hoặc Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các nội dung họp dự kiến:

  • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty DCVFM.
  • Thay đổi điều lệ công ty.
  • Các vấn đề khác (nếu có).

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

  1. Nội dung và tài liệu Chương trình Đại hội đồng cổ bất thường Lần 1 – Năm 2021.
  2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đại hội của Công ty DCVFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty DCVFM www.dcvfm.com.vn. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty DCVFM sau khi Đại hội diễn ra.

Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM trước ngày 14/04/2021 bằng cách:

  • liên hệ thông qua điện thoại số (84-28) 38251488
  • hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com

Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy Ủy quyền (được đính kèm) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 14/04/2021, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi tham dự đại hội.

Tài liệu đại hội:

210.21-DCVFM-TB_EGM 2020_Thong bao chot danh sach Co dong_20210408

DCVFM_EGM 2020_Chuong trinh Dai hoi_Final

DCVFM_EGM 2020_Giay uy quyen_Final

DCVFM_EGM 2020_Thu moi dai hoi_Final

DCVFM_Du thao dai hoi dong co dong_AGM

VFM_DHCD_04.2021_Nghi quyet Dai hoi- Du thao

 

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 12/04/2021 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Phòng 1701–04, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                        Fax: (84-28) 38251489