Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVN30

Download

General Information

Fund name DCVFMVN30 ETF
Fund code E1VFVN30
Bloomberg Ticker E1VFVN30 VN Equity
Listing Bourse HOSE
Fund Type ETF fund
Benchmark Index VN30 Total Return Index
Currency VND
Fund Manager Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM)
Custodian Bank Standard Chartered Bank VN
Transfer Agency Vietnam Securities Depository (VSD)
Index Provider Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
Authorized Participants (AP) HSC, VDSC, BVSC, TVSI, ACBS, VCSC, VND, KIS, BSC, SSI, MAS
Market Maker HSC
A Creation Unit Equal to 100,000 ETF fund certificates
Exchange Trading Time Daily
Management fee 0.65%/NAV/annually
Subscription fee 0%
Redemption fee 0%-0,15%
Dividend Reinvested (upon AGM approval)
Total NAV (VND bn) 6,583.6
Number of outstanding shares (mn) 368.5
12-month Expense Ratio (%) 0.8
12-month Turn-over Ratio (%) 75.4

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số tổng thu nhập VN30 là chỉ số do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30.

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG VN30 - TRI

VN30 – TRI là chỉ số của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường được chọn lựa từ danh sách các cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch của chỉ số VNAllshare. Chỉ số này sẽ được tái cơ cấu hai đợt trong một năm (tháng 1 và tháng 7) thông qua quy trình sàng lọc cổ phiếu của HOSE gồm 5 bước:

        Bước 1: Điều kiện niêm yết

        Bước 2: Sàng lọc về free-float

        Bước 3: Sàng lọc về giá trị giao dịch

        Bước 4: Chọn lựa danh sách cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch

        Bước 5: Xếp hạng từ cao xuống thấp giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong vòng 12 tháng.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VN30

  • Tổng giá trị vốn hóa là 44,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng giá trị vốn hóa toàn bộ HOSE.
  • 10/30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa đạt 1 tỷ USD.
  • Giá trị vốn hóa của các cổ phiếu dao động từ 137,8 triệu USD (FLC) – 8,5 tỷ USD (VNM)
  • Giá trị giao dịch trong ngày đạt 45,1 triệu USD, xấp xỉ mức 50,6% của giá trị giao dịch trong ngày của HOSE.
  • 17/30 cổ phiếu có giá trị giao dịch trong ngày đạt 1 triệu USD.

Giá trị giao dịch trong ngày của VN30 dao động từ 0,34 triệu USD (REE) – 5,0 triệu USD (HPG).

liquiditymarket cap

 

 

Performance Chart

Rate of Return

As of: 
NAV/đvq & Index 1 month 3 months YTD 12 months Since Inception 

Top 10 holdings

As of: 
Stock Amount Value % NAV Foreign investors' ownership ratio

Pricing

Phân bổ tài sản theo ngành

As of: 

Portfolio Statistics

As of: 
Fundamental ratios E1VFVN30 VN-Index
Risk ratios E1VFVN30 VN-Index

Premium/Discount

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác