Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFC – Thông báo tổ chức đại hội thường niên 2019 – Lần 2

27/03/2020

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam.

Căn cứ vào Biên bản & Nghị Quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam – Lần 1 ngày 26/3/2020

Quỹ VFMVFC trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Thời gian:                     Lúc 14g00, Thứ Ba, ngày 21/04/2020

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:    Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp

Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, , Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại đây:

Tài liệu đại hội thường niên năm 2019 lần 2

Cập nhật tài liệu đại hội lần 2

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-8) 3825 1488 – số nội bộ 149 hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn trước ngày 20/04/2020. Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về công ty VFM từ ngày 27/03/2020 đến trước ngày 20/04/2020 theo quy định.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 trước ngày 20/04/2020, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước ngày 17/04/2020 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488               Fax: (84-28) 3825 1489