Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFC – Thông báo tổ chức đại hội 2019

13/03/2020

Quỹ VFMVFC trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Thời gian:                     Lúc 14g00,  ngày 26/03/2020

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:    Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp

Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.

A. Nội dung Chương trình Đại hội:

  • Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2019.
  • Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2019.
  • Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.
  • Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.
  • Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.
  • Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.
  • Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.
  • Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2020.
  • Bổ sung & Chỉnh sửa Điều lệ quỹ
  • Các nội dung họp khác (nếu có)

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-8) 3825 1488 – số nội bộ 149 hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn trước ngày 25/03/2020. Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về công ty VFM từ ngày 13/3/2020 đến trước ngày 25/3/2020 theo quy định.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 trước ngày 25/03/2020, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

B. Tải tài liệu đại hội:

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước ngày 23/03/2020 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488               Fax: (84-28) 3825 1489

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội