Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

FUEVFVND – Thông báo đại hội thường niên quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

07/03/2022

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND), Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Thời gian:                     09g00, Thứ Hai, ngày 28/03/2022.

Địa điểm:                      Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel

Tại khu vực Tp.HCM:    Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự:       Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

Đối tượng tham dự:       Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 24/02/2022.

Toàn bộ tài liệu đại hội có thể tải theo các liên kết sau đây:

FUEVFVND_AGM 2021_Chuong trinh Dai hoi

FUEVFVND_AGM 2021_Giay uy quyen

FUEVFVND_AGM 2021_Phieu bieu quyet

FUEVFVND_AGM 2021_Tai lieu dai hoi

FUEVFVND_AGM 2021_Thu moi dai hoi

FUEVFVND-Dieu le 2022

Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi kết thúc đại hội.

Xác nhận tham dự:

Tham dự trực tiếp: Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM qua điện thoại số (84-28) 38251488 hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com trước ngày 27/03/2022.

Tham dự biểu quyết: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM từ ngày 07/03/2022 đến 17g30 ngày 27/03/2022. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30, ngày 27/03/2022 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết.

Ủy quyền tham dự:

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 27/03/2022, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 23/03/2022 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, Phường Bến Nghé, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                 Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.