Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Đại hội thường niên năm tài chính 2016 & Đại hội nhà đầu tư bất thường 2017

25/01/2017
Thời gian:                         Lúc 14g30, Thứ Hai, ngày 13/02/2017
Địa điểm:                           Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

 

Tại khu vực Tp.HCM:   Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

A. Nội dung Chương trình Đại hội:

Báo cáo

 • Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016
 • Chủ trương và Phương án giải thể quỹ
 • Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2016.
 • Báo cáo tài chính 2016 chưa kiểm toán của Quỹ
 • Phân phối lợi nhuận

Biểu quyết thông qua:

 • Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016.
 • Số liệu BCTC chưa kiểm toán
 • Chủ trương giải thể quỹ
 • Phương án giải thể chi tiết
 • Phương án phân phối lợi nhuận
 • Báo cáo tổng kết Ngân hàng giám sát năm 2016
 • Các nội dung có liên quan sau ngày giải thể:
 • Định giá sau ngày giải thể,
 • Công ty kiểm toán sau giải thể
 • Hoạt động ban đại diện sau giải thể
 • Phí giám sát lưu ký sau giải thể
 • Chi phí phát sinh sau giải thể …

B. Điều kiện tham dự Đại hội:
– Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 18/01/2017.
– Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-8) 3825 1488 – số nội bộ 141 (gặp cô Hằng) hoặc số (84-4) 3942 8168 – số nội bộ 201 (gặp cô Thu Hà) hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn  trước ngày 7/02/2017.
– Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-8) 3825 1489 trước ngày 7/02/2017, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

C. Các vấn đề khác:
– Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền được gửi đến nhà đầu tư theo đường bưu điện và được lưu tại trang web vfm.com.vn
– Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ được đăng tải trên trang web Công ty VFM vfm.com.vn
– Mọi thắc mắc và kiến nghị về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính của Công ty VFM theo địa chỉ Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM trước ngày 7/02/2017.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH TÂN

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự.

Các tài liệu tải về tại đây: 

https://vfm.com.vn/r/tai-lieu-dai-hoi-thuong-nien-nam-tai-chinh-2016-dai-hoi-bat-thuong-2017/

Mẫu giấy ủy quyền