Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHI TIÊU

Ứng dụng quản lý chi tiêu của VFM là công cụ hữu ích để hỗ trợ bạn đánh giá và xem lại việc chi tiêu hàng tháng của mình. Quy tắc áp dụng để xây dựng ứng dụng mang tính tham khảo dựa trên quy luật phổ biến 50/15/5 và Quy tắc 6 chiếc lọ.

Tổng thu nhập thực nhận trong tháng
(Your monthly net income)
VND
Loại chi tiêu Chi tiêu thực tế hàng tháng Tỉ lệ trên tổng thu chi
Thuê nhà --
Trả lãi vay --
Điện --
Nước --
Viễn thông liên lạc --
Thực phẩm, nhu yếu phẩm --
Đi lại (bao gồm xăng) --
Bảo hiểm các loại --
Nợ thẻ tín dụng --
Học phí (bao gồm của con) --
Giải trí, thể thao --
Du lịch --
Mua sắm --
Chi tiêu cá nhân --
Khác --