Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật thông tin chuyển tiền cho các quỹ đầu tư chứng khoán

23/06/2021

Nhằm tạo sự thuận tiện cho nhà đầu tư của Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trong việc giao dịch quỹ mở, DCVFM xin thông báo về những thay đổi áp dụng cho chuyển khoản tiền đầu tư và số tài khoản nhận tiền kể từ ngày 1/7/2021.

Tải nội dung thông báo tại đây