Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC
Mã giao dịch DCBF
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý 1,2%
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 829,6
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 36,3
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,4
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 200,9

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Trong khoảng thời gian tháng 3 2016 quỹ VFMVFB đã thực hiện các giao dịch mua và bán trái phiếu. Quỹ VFMVFB đã thực hiện việc mua 50 tỷ mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm thông qua đấu thầu và đã bán trái phiếu này trong tháng. Quỹ đã ghi nhận một khoản lỗ nhỏ do chênh lệch giá đối với khoản đầu tư này, đây là lý do dẫn tới mức tăng trưởng thấp trong tháng 3 2016 so với tháng trước đó. Quỹ tiếp tục có tần suất giao dịch cao trong quý 1 2016 thể hiện qua chỉ số vòng quay vốn của quỹ trong quý là 536,8%, cao hơn mức 454,8% của năm 2015. Tỷ trọng phân bổ tài sản của quỹ VFMVF tại thời điểm 31/3/2016 có sự khác biệt lớn so với tháng cuối tháng 2 2016 do việc quỹ năm giữ tiền sau khi bán trái phiếu tại thời điểm cuối tháng 3 (tỷ trọng tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/3/2016 là 59,75%). Các khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục vào thời điểm cuối tháng 3 2016.
Giá trị tài sản ròng quỹ VFMVFB tại 31/3/2016 đạt 12.817,61 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 12,71 đồng/chứng chỉ quỹ (tương đương 0,1%) so với cuối số tương ứng tại cuối tháng 2 và tăng 1,59% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng trong tháng 3 của quỹ thấp hơn so với tăng trưởng trong kỳ của chỉ số trái phiếu tổng thu nhập toàn bộ thị trường do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đạt mức 0,49%). Tuy nhiên mức tăng trưởng 12 tháng của quỹ tại thời điểm 31/3/2016 đạt 5,5%, cao hơn 0,8% so với mức tăng của chỉ số nêu trên. Mức tăng trưởng trong quý 1 của quỹ VFMVFB (1,59%) đứng thứ 2 trên thị trường (thấp hơn quỹ dẫn đầu thị trường 0,1%) và có khoảng cách đáng kể so với các quỹ có mức tăng trưởng thấp hơn (ở mức 0,8% và 0,2%).
Đại hội thường niên quỹ VFMVFB năm 2015 đã được tổ chức ngày 5/4/2016 tại TP. Hồ chí Minh. Đại hội đã thông qua các số liệu đã được kiểm toán của quỹ cho năm 2015. Đại hội đã thông qua đề xuất không chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Trong đó kế hoạch 2016 nêu rõ việc đầu tư thận trọng trong năm 2016 để tránh các rủi ro cho quỹ trong điều kiện thị trường có nhiều biến động.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác