Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFA

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFA
Loại hình quỹ Quỹ định lượng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2010-04-02
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-04-18
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0,5% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 4,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 0,6
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 6,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 208,3

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi, dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-following).

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 

Trong tháng 12 năm 2015 thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng điểm nhẹ khi mà VN-Index tăng 1.0% chốt cuối tháng tại 579.0 điểm. Cùng thời điểm chỉ số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30-Index tăng mạnh hơn so với toàn thị trường với mức +2.3%. Trong tháng nhóm cổ phiếu về Dệt may & Thiết bị tiêu dùng và Phần mềm & Sản phẩm cá nhân và gia đình tăng nhiều nhất với mức tăng tương ứng 8.8% và 8.4%. Tuy nhiên nhóm Thực phẩm & Nước giải khát và Ngân hàng là hai nhóm ngành ảnh hưởng lớn nhất vào mức tăng của VN-Index tương ứng đóng góp 0.9% và 0.8%. Kết thúc tháng, NAV/CCQ của Quỹ VFMVFA đạt 7,175.5 đồng/ccq, giảm 1.6% so với tháng trước.

Trong tháng 12/2015, do giá trị rút vốn của nhà đầu tư khá lớn khoảng gần 30 tỷ đồng cho nên Quỹ VFMVFA đã thực hiện việc thanh hoán các khoản đầu tư để đáp ứng lệnh rút vốn đồng thời tập trung sử dụng một chiến lược MATF trên cổ phiếu nhằm tiết kiệm chi phí giao dịch khi có tín hiệu mua bán. Cho nên cơ cấu tài sản của Quỹ có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước khi tỷ trọng đầu tư cổ phiếu lên đến 97.5% NAV và tiền gửi chiếm 2.5% NAV.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Phân bổ theo chiến lược

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Hệ số rủi ro VFMVFA VN-Index

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác