Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCIP

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC
Mã giao dịch DCIP
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2021-05-24
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối DCVFM
Phí quản lý 1.2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0,1% – 0,3 %
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày
Hạn nộp lệnh giao dịch 11h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 293,9
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 29,8
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,8
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 64,8

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCIP là hướng tới việc bảo toàn vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư đồng thời tìm kiếm lợi nhuận trong dài hạn thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ cao và các tài sản có tiềm năng tăng trưởng rõ ràng.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Vào thời điểm 30 tháng 430 năm 2022, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 9 863,75 đồng/ CCQ, tăng 0,48% so với cuối tháng 03/2022 và 2,07% so với đầu năm. Trong tháng 4 và từ đầu năm, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức 0,30% và 1,19% của tiền gửi 3 tháng (được lấy ở mức lãi suất tiền gửi cạnh tranh: 3,6%/ tháng). Trong tháng 4, Quỹ DCIP đã thực hiện 2 lệnh mua và 1 lệnh bán trái phiếu doanh nghiệp, giảm một phần tỷ trọng Trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng lượng tiền mặt để chuẩn bị đầu tư vào một số trái phiếu khác có tỷ lệ sinh lời tốt hơn. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp giảm từ 60% xuống 55%NAV. Phần còn lại của danh mục bao gồm 28% vào tiền và tiền gửi ngắn hạn và 17% vào chứng chỉ tiền gửi. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư. Quỹ không có bất cứ trái phiếu nào nằm trong nhóm Tân Hoàng Minh hoặc các trái phiếu có chất lượng xấu. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào CCTG và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 
Không có dữ liệu của kỳ này

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCIP VN-Index
Hệ số rủi ro DCIP VN-Index

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác