Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCBF

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC
Mã giao dịch DCBF
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 941,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 42,9
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 79,5

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại thời điểm 30 tháng 11 năm 2021, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/đơn vị) ở mức 22.084.79 đồng, tăng 0,54% trong tháng 11 (NAV/CCQ tại 30/10/21 là 21.965,10 đồng và tăng trưởng 0,58% trong tháng 10) và tăng 6,4% so với đầu năm. Mức tăng trưởng trong tháng 11 của DCBF tốt hơn mức tăng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX công bố) giảm 0,1% trong tháng và tăng 0,7% sau 11 tháng. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, tăng trưởng NAV/đơn vị trong 12 tháng của DCBF là 7,16%, không có sự thay đổi so với mức tăng trưởng tại ngày 31/10/2021. Tháng 11/2021, DCBF phát hành 0,57 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) mới với giá trị 12,7 tỷ đồng và mua lại 3,3 triệu đơn vị (với giá trị 72,9 tỷ đồng), dẫn đến giá trị mua lại chứng chỉ quỹ ròng là 60,2 tỷ đồng. Tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/10/2021 là 899 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 11, tỷ trọng của các khoản đầu tư của quỹ DCBF vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và chứng chỉ tiền gửi (CCTG) có sự thay đổi mạnh so với thời điểm 31 tháng 10 năm 2021. Tại ngày 30/11/2021, DCBF đầu tư 43,4% (cuối tháng 10 là 37,3%) tổng tài sản vào trái phiếu doanh nghiệp và 42.6% (tháng 9: 35,1%) vào chứng chỉ tiền gửi. Đồng thời, tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 11 đã giảm mạnh từ mức 25,7% tổng tài sản tại thời điểm  31/10/2021 xuống mức 13,95%, thay đổi tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đã nằm trong kế hoạch và đã được dự báo trong bàn tin tháng 10. Trong tháng 12 2021, quỹ DCBF sẽ tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và sẽ thực hiện giảm tỷ trọng đầu tư vào CCTG do các công ty tài chính tiêu dùng phát hành để đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ hạn chế đầu tư theo luật định.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác