Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCBF

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC
Mã giao dịch DCBF
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 815,6
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 38,0
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 81,2

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Ngày 30 tháng 6 năm 2021 là ngày kết thúc nửa đầu năm 2021 đáng nhớ, ghi nhận những động thái lịch sử trên thị trường chứng khoán. Quỹ Trái phiếu Dragon Capital (DCBF, trước đây là VFB) báo cáo giá trị tài sản ròng trên đơn vị quỹ (NAV/đơn vị) ở mức 21.498,65 đồng tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, tăng 0,55% trong tháng 6 (tháng 5 tăng 0,68%) và tăng 3,53% so với đầu năm. Mức tăng trưởng trong tháng 6 và năm tính đến ngày 30 tháng 6 của DCBF tốt hơn mức tăng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX công bố) tăng 0,4% so với đầu năm và 0,35% trong tháng. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, tăng trưởng NAV/Đơn vị quỹ của quỹ DCBF so với cùng kỳ năm trước là 7,03%, tiếp tục xu hướng tăng. Trong tháng 6/2021, DCBF phát hành 1,8 triệu chứng chỉ quỹ mới và mua lại 2,55 triệu đơn vị, dẫn đến giá trị mua lại ròng là 15,96 tỷ đồng (trong tháng 5 mua lại ròng là 67,5 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng năm 2021, số tiền 121,8 tỷ đồng giá trị chứng chỉ quỹ ròng đã được mua lại bởi quỹ  DCBF. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 30/6/2021 là 815,6 tỷ đồng (tại thời điểm 31/5/2021 là 827,1 tỷ đồng). Trong tháng cuối cùng của nửa đầu năm 2021, DCBF duy trì tỷ trong đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (CB) và chứng chỉ tiền gửi. Tại ngày 30/6/2021, DCBF đầu tư 38,8% tổng tài sản vào trái phiếu doanh nghiệp (tỷ trọng tương ứng tại ngày 31/5/2021 là 37,9%) và 52,3% vào chứng chỉ tiền gửi (con số tương ứng vào cuối tháng 5 là 49,4%) . DCBF không đầu tư vào TPCP. Do việc mua lại chứng chỉ quỹ trong tháng, tổng tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 6 là 10,9% tổng tài sản của quỹ, thấp hơn tỷ trọng của cuối tháng 5 (12,8%) và tháng 4 là 15,1%. DCBF không thực hiện giao dịch nào trong tháng 6 năm 2021. Tỷ lệ tổng chi phí (TER) của quỹ trong nửa đầu năm 2021 giao động trong mức 1,31% đến 1,33%. Lợi suất trung bình của danh mục đầu tư của DCBF đã cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021 với mức tăng 1,54% so sánh giữa thời điểm cuối kỳ và đầu kỳ. Trong quý 3 năm 2021. DCBF có kế hoạch tăng tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp mới và tìm cơ hội thay thế các chứng chỉ tiền gửi sắp hết hạn. Quỹ cũng đang tìm cách bán trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ để ghi nhận lợi nhuận.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác