Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCBF

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC
Mã giao dịch DCBF
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý 1,2%
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 388,4
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 16,4
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,5
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 99,1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại thời điểm 30 tháng 04 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.821,87 đồng, tăng 0,65% so với cuối tháng 3/2023 và tăng 2.36% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 4 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0.61%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/04/2023 tương ứng là 386,33 và 388,63 tỷ đồng. Trong tháng 4/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch mua bán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và theo đó tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu niêm yết và giảm tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tương ứng. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/04/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm 84,9%, tăng so với 81,1% thời điểm cuối tháng 03/2023; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 15,1%, giảm so với 18,9% thời điểm cuối tháng 03/2023. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tốt quỹ sẽ tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt trong khi khoản tiền và tương đương tiền duy trì ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác